fbpx

TIETOSUOJASELOSTE / -KÄYTÄNTÖ

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii Nordic Live Productions (Y-tunnus: 2537687-2)
Osoite: Pikkukatu 1, 65100 Vaasa
E-mail: info@nordiclive.fi

2 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan asiakasasuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
– lippujen toimittaminen ja käyttäjätilien luominen
– palveluiden tuottaminen, ylläpito

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on:
– Sopimussuhde (tilaus/rekisteröityminen)
– Lakisääteinen velvollisuus
– Oikeutettu etu suoramarkkinointia varten

Oikeutetun edun perustella kerättäviä tietoja käytetään asiakas- ja työsuhteen hoitamiseen sekä suoramarkkinointiin niiltä osin mitä voidaan ajatella kuuluvaksi sopimussuhteeseen, lakisääteisiin velvollisuuksiin, lippujen / informaation toimittamiseen ja sen rekisterin ylläpitoon).

3 KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muualta, ja/tai tietojen kerääminen voi tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Tiedot, jotka rekisteröity antaa
– nimi, ikä, syntymäaika
– yhteystiedot

Tiedot, joita vierailijasta kerätään
– Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Tietoja kerätään
– rekisteröityessä palveluihin
– ostaessa pääsylippuja
– täyttäessään lomakkeen
– vieraillessaan sivustolla

4 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille.

6 TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

7 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Kohdennus tapahtuu seuraavin kriteerein:
– Työntekijä (talkoo/vapaaehtoinen/palkallinen)
– Asiakas
– Muu

8 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat Nordic Live Productions Oy:llä käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt johdon ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Palveluiden tarjoajien ja muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön vaatimat kirjalliset sitoumukset.

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät: Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät: Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

9 EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet. Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 Evästeet: Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Keräämme evästeiden avulla kävijätietoja analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonymisoitua. Hyödynnämme sivustollamme seuraavia tahoja:

Tilastoevästeet: Google (lisätietoja tästä palveluntarjoajasta https://policies.google.com/privacy )

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

Markkinointievästeet: Facebook (lisätietoja tästä palveluntarjoajasta: https://www.facebook.com/policy.php/ )

Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

10 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Tietojen tarkastaminen. Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen. Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen). Suostumuksen peruuttaminen.

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

– Tarkastusoikeus
– Poisto-oikeus
– Valitusoikeus
– Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

11 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puh: 029 56 66700

12 MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoittamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Ota yhteyttä

Hanko Sommarfest - Nordic Live Productions Oy

Tommi Mäki
promoottori
tommi@nordiclive.fi

Jenna Fyhr
vastaava tuottaja
jenna@nordiclive.fi

Veronica Huhtanen
markkinointi
veronica@nordiclive.fi

Veera Hihnala
aluesuunnittelu
veera@nordiclive.fi

Juuso Toivonen
X-sec turvallisuuspäällikkö
juuso@x-sec.fi

Ari Myllyniemi
ohjelmapäällikkö
ari@nordiclive.fi

Valtteri Taipalus
myyntipaikat ja yritysmyynti
valtteri@nordiclive.fi

Mathias Niemi
anniskeluvastaava
mathias@nordiclive.fi

Matias Rosström
kehitysjohtaja
matias@nordiclive.fi

Hangon Casino